Martha Roegholt vioollespraktijk

Colofon
Sabine Vekemans tekst + communicatieadvies heeft deze website ontwikkeld. Voor de foto’s is gebruik gemaakt van het eigen fotoarchief en istockphoto, de rechten voor gebruik zijn indien nodig aangekocht.

Disclaimer
Deze site is met zorg samengesteld en Martha Roegholt doet haar best om deze zo goed mogelijk te onderhouden. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de teksten op deze website kunnen dan ook geen rechten en plichten worden ontleend, noch kan Martha Roegholt aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden in de weergegeven informatie.

Zij behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woords, ondervonden door de gebruiker als gevolg van het raadplegen van deze site.
Site logo

Muziek maken verrijkt het leven van een mens!