Martha Roegholt vioollespraktijk

Viool op en na school


Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen zowel na school als onder schooltijd kennismaken met de viool.

P1000835
Brede School Cursus
Een introductiecursus vioolspelen voor de naschoolse opvang op Brede Scholen: 1 uur in de week, 6 weken lang, voor een groep van 6 kinderen. Voor de instrumenten wordt gezorgd. De kosten van deze cursus bedragen € 350,-.

Viool in de klas
Een introductie-ochtend voor de groepen 3, 4, 5 en 6 van de basisschool waarbij de basisbeginselen van vioolspelen worden uitgelegd en de kinderen ook zelf de viool mogen uitproberen. Neem voor nadere informatie en de prijs contact met mij op.
Site logo

Snuffelen aan een nieuw instrument!