Martha Roegholt vioollespraktijk

De lessen zijn afgestemd op kinderen en volwassenen


Zowel voor beginners als gevorderden op les geldt dat plezier in muziek maken en samenspelen voorop staat. Natuurlijk zijn technische beheersing en studiediscipline ook belangrijk. Dagelijks oefenen is dan ook nodig: aanvankelijk een kwartier, later een half uur per dag.

nielsviool6
▪ Kinderen krijgen 45 minuten les en komen wekelijks.
▪ Volwassenen krijgen een uur les en bepalen zelf met welke regelmaat ze komen (elke week of om de week).

Een ideale leeftijd om viool te leren spelen is 7 à 8 jaar. Dan zijn de leesvaardigheid, motoriek en concentratie voldoende ontwikkeld. Kinderen van die leeftijd schamen zich nog niet voor vals gekras, wat in het begin onvermijdelijk is. Er zijn vioolpedagogen die eerder beginnen (vanaf 4 jaar), maar naar mijn mening zijn motoriek, concentratie en begrip van algemene muziekleer dan nog te gering. Vioolspelen vergt veel aandacht en discipline bij het oefenen. Daarom geef ik aan jongere kinderen algemeen vormende muzieklessen: zingen, dansen, gehoortraining en ritmes leren op percussie-instrumenten. Dat zijn belangrijke bouwstenen voor als je daarna op vioollessen overgaat.

Ook les in altviool
De alt heeft een prachtige donkere, volle klank. De overstap van viool naar altviool (andere sleutel, iets andere techniek) went over het algemeen snel. Tegenwoordig kan dat al op jonge leeftijd, omdat er inmiddels kleine alt-instrumenten en veel leuke lesboeken op de markt zijn.
Site logo

Muziek is een rode draad in mijn leven: vioolspelen heeft mij veel vriendschappen en momenten van geluk gebracht. Die ervaring wil ik graag doorgeven.