Martha Roegholt vioollespraktijk

Algemene voorwaarden

1. De leerling zorgt zelf voor een instrument (koop of huur), inclusief strijkstok en kist. Bij de viool hoort een kinsteun, een reserveset snaren en een stukje hars. Bij voldoende voorraad verhuurt Mart kinderviolen incl. verzekering en onderhoud voor 12,50 euro per maand ex BTW; borg 50 euro.

2. De leerling brengt daarnaast naar les mee: een tas met een gelinieerd schrift, een notenschrift, een doorzichtmap en de lesboeken (die door de leerling besteld en betaald worden). Soms krijgt een leerling, om geld te besparen, een leenboek of fotokopie. Per jaar zijn plusminus twee boeken nodig.

3. Voor het lesgeld per jaar worden 35 lessen gegarandeerd. Graag betalen in één of twee termijnen. Reductie is mogelijk als het gezinsinkomen niet toereikend is. Prijsverhoging wordt voorafgaande aan het nieuwe lesjaar aangekondigd.

4. Het lesjaar is gebaseerd op het reguliere schooljaar. Als vakantieweken gelden (dus weken waarin geen vioolles wordt gegeven): één week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, één week voorjaarsvakantie en 2 weken mei-/pinkstervakantie. Als zomervakantie gelden i.v.m. vakantiespreiding de hele maand juli en de hele maand augustus. In verband met verschillen tussen de regio’s noord en midden kan het zijn dat de vioolvakantie afwijkt van de schoolvakantie. Dit wordt op tijd aangekondigd.

5. Als de les valt op een algemeen erkende feestdag, zoals bijvoorbeeld Koningsdag of Hemelvaart, vervalt de les eveneens.

6. De lestijd bedraagt 40 minuten, waarvan enkele minuten opgaan aan uitpakken, stemmen, les opschrijven, inpakken en napraten met de ouder. De duoles duurt een uur. Er zijn 5 minuten wisseltijd met de volgende leerling.

7. De lessen worden gegeven bij mij thuis of in Vinkeveen (Jozefschool); in bepaalde uitzonderingsgevallen kan zij bij de leerling aan huis komen.

8. Wanneer de leerling afzegt (wegens ziekte, familiefeest, vakantie), vervalt in principe de les, maar er kan, als dat wenselijk en mogelijk is, gezocht worden naar een vervangende tijd. Wanneer de docent afzegt, moet zij een vervangende tijd voorstellen als inhaalles. Maximaal twee maal per jaar wordt een ziektedag van de docent niet vervangen of ingehaald.

9. Als een leerling met een 10-rittenkaart op de afgesproken tijd verhinderd is, wordt een les in rekening gebracht als niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd.

10. Thuis wordt bij voorkeur minimaal 5 maal per week geoefend. Voor beginners 2x10 minuten of 1 kwartier per dag, na het eerste jaar een half uur per dag. De ouders vervullen daarbij een stimulerende rol.

Site logo